Strana: 1 z 1
       
 
  FAKTÚRA č. 2011032  
  Dodávateľ   IČO: 31647308
Televízia Turiec, s.r.o.  
Konštantný symbol: 0308
 
 
Moskovská 1  
       
   
036 01   Martin
Odberateľ:   IČO:    
Prevadzka:
Ing.Ján Maruňák  
Tel.: 043/4220594   Fax.: 043/4220629
 
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 
Číslo účtu/kód: 624942362/0200
 
IBAN:
   
DIČ: 2020434801 Stredisko:
 
IČ DPH: SK2020434801 SWIFT: Tel.:      Fax:
Okresný register Okresného súdu v Žiline, odd.Sro DIČ:
vložka 3223/L IČ DPH: neplatca DPH
Objednávka č./dátum: /  
       
   
Dodací list č.:2011032   Dátum splatnosti: 17.03.2011  
  Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Spôsob dopravy: Daňová povinnosť: 28.02.2011
Forma úhrady: p.p. Dátum dodania: 28.02.2011
   
    Fakturujeme Vám MJ Počet MJ    
  Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom  
  Na základe uzatvorenej zmluvy č.2011002                
  fakturujeme Vám za služby spojené s                
  prenájmom nebytového priestoru za obdobie                
  14.2.-28.2.2011   1,000 82,50 20,00 16,50   99,00  
  Základ DPH   DPH   Celkom  
             
 
     
 
  Informatívna čiastka celkom : 2 982,47 SKK     V sadzbe  0 % 0.00   0.00   0.00
Konverzný kurz :  1 EUR = 30,1260 SKK V sadzbe  20 % 82.50 16.50 99.00
  Oslobodené   0.00   0.00
   
 
Mimo DPH 0.00 0.00
     
Celkom 82.50 16.50 99.00 EUR
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vystavil: Ing.Viera Sládková  
 
YJFSM030369, 6.00.537, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno