Reklama

REKLAMA VYSIELANÁ V OBRAZOVOM VYSIELANÍ v Správy TVT platná od 1.1.2011

1. Výroba reklamy, reklamného spotu t.j. natočenie, strih, komentár do 1 min. podľa náročnosti

150 € – 200 € + 20% DPH

2. Odvysielanie reklamy, reklamného spotu

Podľa počtu nasadenia:

Pondelok - Utorok4 x denne( t.j. 1 premiéra a 7 repríz)95 € + 20% DPH
Pondelok – Štvrtok4 x denne(t.j. 2 premiéry a 14 repríz)150 € + 20% DPH
Pondelok – Sobota4 x denne(t.j. 3 premiéry a 21 repríz)190 € + 20% DPH
Pondelok – Sobota8 x denne(t.j. 3 premiéry a 45 repríz)270 € + 20% DPH

V prípade uzavretia zmluvy na dlhšie časové obdobie najmenej 3 mesiace poskytujeme zľavu. Cena na 2, 3 a každý ďalší ucelený mesiac fyzicky odvysielanej reklamy je vo výške 380 € + 20% DPH.

CENA za 1 opakovanie 1 spotu do 1 min. za 1 deň predstavuje 15 €

Správy TVT sú vysielané nasledovne: 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00, 18:30, 20:30, 22:00
VIP časy vysielania: 9:00, 17:00, 18:30, 20:30

Po dohode so zákazníkom, po osobnom dohovore je možné vyhotoviť individuálnu cenovú ponuku.

Iné služby:

1. kopírovanie záznamu z vysielania 1 spravodajského príspevkudo 30 dní15 €
do 60 dní25 €
do 90 dnídohodou
2. kopírovanie iných záznamovcena dohodou pred uzatvorením zákazky
formát DVD 4:3

REKLAMA VYSIELANÁ VO VIDEOTEXTE TV TURIEC platná od 1.1.2010

Videotextové vysielanie predstavuje informačný blok rôznych informácii ( regionálne správy, pozvánky, šport, počasie, kino, divadlo, polícia, zaujímavosti zo sveta, občianska inzercia, reklama ... ) . Toto vysielanie je vo forme cca 30 minútoveho balíka spomínaných informácii, ktorý sa stále opakuje okrem obrazového vysielania.

Predstavuje to cca: Pondelok 39 x, Utorok 39 x, Streda 37x, Štvrtok 34 x, Piatok 37x, Sobota 34x, Nedeľa 48 x .

Stránky videotextu sú plnofarebné, je možné uverejniť logo spoločnosti, zábery interiéru a pod., podľa zadania zákazníka.

Stránky uverejňujeme po spracovaní našim grafikom , alebo zaradíme do vysielania urobené stránky dodané v elektronickej podobe vo formáte JPG v rozlíšení 800x600.

Rozsah reklamnej stránky je 30 sekúnd, stránku je možné rozdeliť na niekoľko častí.

cena bez DPHcena s DPH 20%
1 deň16,00 €19,20 €
2 dni23,00 €27,60 €
3 dni30,00 €36,00 €
4 dni34,00 €40,80 €
5 dní38,00 €45,60 €
6 dní42,00 €50,40 €
7 dní45,00 €54,00 €
14 dní84,00 €100,80 €
21 dní122,00 €146,40 €
30 dní150,00 €180,00 €

V prípade uzavretia zmluvy na dlhšie časové obdobie najmenej 3 mesiace poskytujeme zľavu a to :
cena za 1 mesiac je 150 € + 20% DPH a každý ďalší mesiac vysielania je za 100 € + 20% DPH.

Upravené ceny na 7 dní:

Oznamy a pozvánky pre nepodnikateľské organizácie 25,- €+ 20% DPH
Občiansky záujem o zamestnanie 2,- €
Občianska inzercia – rôzne 10,- €
- kúpa, predaj, výmena nehnuteľnosti 20,- €

Cenník na stiahnutie

PDF Cenník na stiahnutie vo formáte PDF

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution