Zmluvy a faktúry od 1.1.2011

Typ dokumentu:
Fulltext:

Počet nájdených záznamov: 116

nazov typ dátum uzatvorenia dátum ukončenia popis súbory
fa za podnájom Knošková Faktúra 31.03.2017 00.00.0000 podnájom marec 2017 FA Maria Knošková marec 2017
fa za podnájom Double sport Faktúra 31.03.2017 00.00.0000 podnájom za marec 2017 FAktura Double sport za marec 2017
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 31.03.2017 00.00.0000 podnájom za marec 2017 FAktura Zigová za marec 1
FAktura Zigová za marec 2
Zmluva o dielo Zmluva 23.03.2017 00.00.0000 podnájomná zmluva s OZ Premena spolupráca v Turci od 1.4.2017 Zmluva o dielo OZ Premena spolupráca v Turci
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 28.02.2017 00.00.0000 fa za podnájom február Zigová február 1
Zigová február 2
fa za podnájom Double sport Faktúra 28.02.2017 00.00.0000 podnájom Február 2017 Double sport február
fa za podnájom Knošková Faktúra 28.02.2017 00.00.0000 podnájom Február 2017 Knošková február
FA vyučtovanie Knošková Faktúra 28.02.2017 00.00.0000 vyučtovanie teplo rok 2016 Knoškova vyučtovanie teplo
FA vyučtovanie Robert Mikluš Faktúra 28.02.2017 00.00.0000 vyučtovanie TEPLO rok 2016 MIkluš vyučtovanie teplo
FA vyučtovanie Double sport Faktúra 28.02.2017 00.00.0000 vyučtovanie TEPLO rok 2016 Double sport vyučtovanie tepo
FA vyučtovanie Zigová Faktúra 28.02.2017 00.00.0000 vyučtovanie TEPLO rok 2016 Zigová vyučtovanie teplo
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 31.01.2017 00.00.0000 podnájom za január 2017 Zigová za január 2017
Zigová za január 2
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 31.01.2017 00.00.0000 podnájom za január 2017 Knošková január 2017
fa za podnájom Double sport Faktúra 31.01.2017 00.00.0000 podnájom za január 2017 Double sport január 2017
FA vyučtovanie Zigová Faktúra 13.01.2017 00.00.0000 vyučtovanie elektrika, voda rok 2016 Zigová vyučtovanie 2016
FA vyučtovanie Knošková Faktúra 13.01.2017 00.00.0000 vyučtovanie eletrina, voda rok 2016 Knošková vyúčtovanie 2016
FA vyučtovanie Double sport Faktúra 13.01.2017 00.00.0000 vyučtovanie eletrina, voda rok 2016 Double sport vyúčtovanie 2016
FA vyučtovanie Robert Mikluš Faktúra 13.01.2017 00.00.0000 vyučtovanie eletrina, voda rok 2016 Robert Mikluš vyučtovanie 2016
Zmluva o dielo Zmluva 03.01.2017 00.00.0000 Zmluva s mestom Vrútky na rok 2017 zmluva na rok 2017 mesto Vrútky
Zmluva o dielo Zmluva 02.01.2017 00.00.0000 Zmluva s obcou Sučany na rok 2017 Zmluva na rok 2017 obec Sučany
fa za podnájom Double sport Faktúra 31.12.2016 00.00.0000 podnájom december 2016 181-fa-double-sport-december.pdf
fa za podnájom Sičáková Faktúra 31.12.2016 00.00.0000 fa podnájom december 2016 182-fa-sicakova-december.pdf
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 31.12.2016 00.00.0000 fa podnájom december 2016 183-fa-zigova-december-1.pdf
184-fa-zigova-december-2.pdf
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 31.12.2016 00.00.0000 fa podnájom december 2016 185-fa-knoskova-december.pdf
Zmluva o dielo Zmluva 23.12.2016 00.00.0000 Zmluva s mestom Martin na rok 2017 Zmluva na rok 2017 mesto Martin
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 30.11.2016 00.00.0000 173-fa-zigova-1-11.pdf
174-fa-zigova-2-11.pdf
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 30.11.2016 00.00.0000 faktura za november 2016 175-fa-knoskova-11.pdf
fa za podnájom Sičáková Faktúra 30.11.2016 00.00.0000 faktura za november 2016 176-fa-sicakova-11.pdf
fa za podnájom Double sport Faktúra 30.11.2016 00.00.0000 faktura za november 2016i 177-fa-double-11.pdf
Fa podnájom Double sport Faktúra 31.10.2016 00.00.0000 fa za október 168-fa-double-sport-oktober.pdf
Faktúra Zigová podnájom Faktúra 31.10.2016 00.00.0000 fa za október 169-fa-zigova-oktober-1.pdf
170-fa-zigova-oktober-2.pdf
FAktúra Mária Knošková Faktúra 31.10.2016 00.00.0000 fa za október 2016 171-fa-knoskova-oktober.pdf
Faktúra Soňa Sičáková Faktúra 31.10.2016 00.00.0000 fa za október 2016 172-fa-sicakova-oktober.pdf
Fa podnájom Ingrid Zigová septemberl 2016 Faktúra 30.09.2016 00.00.0000 podnájom za september 2016 163-fa-zigova-september-1.pdf
164-fa-zigova-september-2.pdf
fa za podnájom Knošková september Faktúra 30.09.2016 00.00.0000 fa za podnájom september 2016 166-fa-knoskova-september.pdf
fa z apodnájom Sičáková Faktúra 30.09.2016 00.00.0000 faktúra za podnájom september 167-fa-sicakova-september.pdf
Fa podnájom DOUBLE SPORT s.r.o. Faktúra 03.09.2016 00.00.0000 fa za podnájom september 2016 165-fa-double-sport-september.pdf
FA podnajom DOUBLE SPORT s.r.o. Faktúra 31.08.2016 00.00.0000 fa za podnájom august 2016 Fa podnájom za august 2016
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 31.08.2016 00.00.0000 fa podnájom za august 2016 160-fa-knoskova-august-2016.pdf
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 31.08.2016 00.00.0000 161-fa-zigova-1-august-2016.pdf
162-fa-zigova-2-august-2016.pdf
POdnájomná zmluva Soňa Sičáková Zmluva 30.08.2016 31.12.2016 POdnájomná zmluva č.2016002 -tanečná škola POdnájomná zmluva Soňa Sičáková
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 31.07.2016 00.00.0000 faktura za júl 2016 fa za jul
fa za jul
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 31.07.2016 00.00.0000 fa za podnájom júl 2016 fa za jul
FA podnajom DOUBLE SPORT s.r.o. Faktúra 31.07.2016 00.00.0000 fa za podnájom jul 2016 fa za jul
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 30.06.2016 00.00.0000 fa za nájom jún 2016 149-fa-zigova-1.pdf
150-fa-zigova-2.pdf
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 30.06.2016 00.00.0000 faktúra za podnájom jún 2016 151-fa-knoskova.pdf
Fa podnájom Robert Mikluš Double sport Faktúra 30.06.2016 00.00.0000 faktura za podnájom jún 2016 152-fa-miklus.pdf
Fa podnájom DOUBLE SPORT s.r.o. Faktúra 30.06.2016 00.00.0000 faktura za podnájom jún 2016 153-fa-double.pdf
Podnájomná zmluva č.2016001DOUBLE SPORT, s.r.o. Zmluva 11.06.2016 00.00.0000 Podnájomná zmluva DOUBLE-SPORT, s.r.o. z dôvodu zmeny identifikačných údajov podnájomcu 148-zmluva-sportove-potreby.pdf
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 31.05.2016 00.00.0000 podnájom za máj 2016 Fa podnájom Ingrid Zigová
FA za podnájom Ingrid Žigová
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 31.05.2016 00.00.0000 podnájom za máj 2016 Fa podnájom Mária Knošková
Fa podnájom Robert Mikluš Double sport Faktúra 31.05.2016 00.00.0000 podnájom za máj 2016 Fa podnájom Robert Mikluš Double sport
Dodatoč.4 k zmluve 2015001 a 2015002 Zmluva 16.05.2016 00.00.0000 dodatok športové potreby Dodatok č.4 k zmluve č.2015001
Dodatok č.1 k zmluve 2014001 a 2014002 Zmluva 16.05.2016 00.00.0000 dodatok k zmluve predajňa Vlnka Dodatok č. 1 k zmluve č.2014001
Dodatok č.1 k zmluve 2015004 Zmluva 16.05.2016 00.00.0000 dodatok č. 1 predajňa bižutéria Dodatok č.1 k zmluve č.2015004
Fa podnájom Robert Mikluš Double sport Faktúra 30.04.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii apríl 2016 fa za nájom a služby
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 30.04.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii apríl 2016 fa za apríl nájom
fa za služby
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 30.04.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii apríl 2016 fa za apríl
Fa podnájom Robert Mikluš Double sport Faktúra 31.03.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii marec 2016 Fa podnájom Robert Mikluš Double sport
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 31.03.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii marec 2016 Fa podnájom Mária Knošková
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 31.03.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii marec 2016 FA za podnájom Ingrid Žigová
FA za podnájom Ingrid Žigová - služby
Fa podnájom Robert Mikluš Double sport Faktúra 29.02.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii za február 2016 Fa podnájom Robert Mikluš Double sport
vyučtovacia fa teplo
Fa podnájom Ingrid Zigová Faktúra 29.02.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii za február 2016 Fa podnájom Ingrid Zigová
FA za podnájom Ingrid Žigová
vyučtovacia fa teplo
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 29.02.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii február 2016 Fa podnájom Mária Knošková
vyučtovacia fa teplo
Faktúra Kotzman s.r.o. Faktúra 31.01.2016 31.01.2016 FAktura za podnájom vrátane energii 2016 Fa podnájom Kotzman
vyučtovacia fa el.energia, voda
vyučtovacia fa teplo
FA za podnájom Ingrid Žigová Faktúra 31.01.2016 00.00.0000 FA za podnájom január 2016 Fa podnájom Ingrid Zigová
Fa podnájom Ingrid Zigová
vyučtovacia fa teplo
Fa podnájom Robert Mikluš Double sport Faktúra 31.01.2016 00.00.0000 FA za podnájom vrátane energii za január 2016 Fa podnájom Robert Mikluš Double sport
vyučtovacia fa el.energia, voda
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 31.01.2016 00.00.0000 podnájom vrátane energii január 2016 Fa podnájom Mária Knošková
vyučtovacia fa el.energia, voda
Zmluva o dielo s Mestom Martin Zmluva 01.01.2016 00.00.0000 na výrobu relácii Zmluva o dielo rok 2016
Zmluva o dielo s mestom Vrútky Zmluva 01.01.2016 00.00.0000 výroba relácii na rok 2016 Zmluva o dielo rok 2016
Zmluva o dielo s obcou Sučany Zmluva 01.01.2016 00.00.0000 výroba relácií na rok 2016 Zmluva na rok 2016
Fa za podnájom Kotzman Faktúra 31.12.2015 00.00.0000 podnájom za december 2015 Fa podnájom Kotzman
Fa podnájom Robert Mikluš Double sport Faktúra 31.12.2015 00.00.0000 podnájom za december 2015 Fa podnájom Robert Mikluš Double sport
FA podnájom Ingrid Zigová Faktúra 31.12.2015 00.00.0000 podnájom za december 2015 Fa podnájom Ingrid Zigová
Fa podnájom Ingrid Zigová
Fa podnájom Mária Knošková Faktúra 31.12.2015 00.00.0000 podnájom za december 2015 Fa podnájom Mária Knošková
Faktúra za podnájom Zigová Faktúra 30.11.2015 00.00.0000 faktura za november 2015 fa za november
fa za november 2015 služby
Faktura nájom Kotzman Faktúra 30.11.2015 00.00.0000 faktura za november 2015 fa za november
Faktúra za podnájom Mikluš Faktúra 30.11.2015 00.00.0000 faktura za november 2015 fa november 2015
Faktura najom Knošková Faktúra 30.11.2015 00.00.0000 faktura za november 2015 fa za november
Dodatok č.3 k zmluve č.2015001 Zmluva 20.11.2015 00.00.0000 dodatok č.3 k zmluve 2015001 športové potreby Dodatok č.3 k zmluve č.2015001 a 2015002
faktura najom Zigová Faktúra 31.10.2015 00.00.0000 faktura za oktober 2015 faktura najom Zigová
fa oktober 2015 služby
faktura najom Mikluš Faktúra 31.10.2015 00.00.0000 faktura za oktober 2015 fa za oktober
fa oktober 2015 služby
Faktura nájom Kotzman Faktúra 31.10.2015 00.00.0000 faktura za oktober 2015 fa za okober
Faktura najom Knošková Faktúra 31.10.2015 00.00.0000 faktura za oktober 2015 fa za oktober
Faktúra najom Zigová Faktúra 30.09.2015 00.00.0000 faktura za september 2015 faktúra za nájom september
fa september 2015 služby
Faktura nájom Mikluš Faktúra 30.09.2015 00.00.0000 faktura za september 2015 Faktura nájom Mikluš september
fa september 2015 služby
Faktura nájom Kotzman Faktúra 30.09.2015 00.00.0000 faktura za september 2015 Faktura nájom Kotzman september
Podnájomná zmluva Mária Knošková č.2015004 Zmluva 30.09.2015 00.00.0000 podnájomná zmluva bižutéria Zmluva č.2015004
Dodatok k zmluve č.2015001 a 2015002 Zmluva 29.09.2015 00.00.0000 dodatok športové potreby Dodatok č.1 a 2 k zmluve č.2015001 a 2015002
Faktúra za podnájom Zigová Faktúra 31.08.2015 00.00.0000 za august 2015 fa za podnájom august 2015
fa za podnájom august 2015 služby
Faktúra za podnájom Mikluš Faktúra 31.08.2015 00.00.0000 za august 2015 za august 2015
fa za podnájom august 2015 služby
Podnájomná zmluvač.2015003 Kotzman s.r.o. Zmluva 27.08.2015 31.01.2016 podnájomná zmluva kaviareň zmluva č.2015003
Faktúra za podnájom Zigová Faktúra 31.07.2015 00.00.0000 podnájom za júl 2015 za júl 2015
fa jul 2015 služby
Faktúra za podnájom Mikluš Faktúra 31.07.2015 00.00.0000 za júl 2015 za júl 2015
fa jul 2015 služby
Faktúra za podnájom Zigová Faktúra 30.06.2015 00.00.0000 podnájom za jún za jún 2015
fa jun 2015 služby
Faktúra za podnájom Mikluš Faktúra 30.06.2015 00.00.0000 podnájom za jún 2015 za jún 2015
fa jun 2015 služby
Nová technika Opál Faktúra 02.06.2015 00.00.0000 verejné obstarávanie nová technika 43-fa1.jpg
44-fa2.jpg
45-fa3.jpg
46-fa4.jpg
Faktúra za podnájom Zigová Faktúra 31.05.2015 00.00.0000 za podnájom máj 2015 fa za maj 2015
fa za maj 2015 služby
Fa za podnájom Mikluš Faktúra 31.05.2015 00.00.0000 podnájom za máj 2015 podnájom máj 2015
fa maj 2015 služby
Kúpna zmluva na nákup techniky Zmluva 11.05.2015 30.06.2015 Obstaranie digitálnej techniky pre TV štúdio kúpna zmluva
Faktúra za podnájom Zigová Faktúra 30.04.2015 00.00.0000 faktúra za apríl 2015 31-fv2015039.pdf
fa april 2015 služby
Fa za podnájom Mikluš Faktúra 30.04.2015 00.00.0000 nájom za apríl 2015 za podnájom apríl 2015
fa april 2015 služby
Faktura za nájom marec Ingrid Zigova Faktúra 31.03.2015 00.00.0000 prenájom za marec 2015 20-fv2015028.pdf
fa zigova marec 2015 služby
Faktura za nájom marec Róbert Mikluš Faktúra 31.03.2015 00.00.0000 prenájom za marec 2015 22-miklus-marec.pdf
fa marec 2015 služby
fa januar 2015
fa februar 2015
Podnájomná zmluva č.2015001 a 2015002 RÓBERT MIKLUŠ Double sport Zmluva 02.03.2015 00.00.0000 podnájom športové potreby Zmluva č.2015001 a 2015002
Faktura za nájom február Zigová Ingrid Faktúra 28.02.2015 00.00.0000 prenájom za február 2015 19-zigova-februar.pdf
fa za február 2015 služby
fa vyučtovacia teplo
Faktura Ingrid Zigová za január nájom Faktúra 31.01.2015 00.00.0000 prenájom za január 2015 Zigová fa nájom
Zigová fa nájom služby
fa vyučtovacia 2014
Podnájomná zmluva Ingrid Zigová č.2014001 a 2014002 Zmluva 11.11.2014 00.00.0000 podnájomná zmluva predajňa Vlnka Zmluva č.2014001 a 2014002
Podnájomná zmluva Zmluva 01.04.2011 00.00.0000 Zmluva s Marcela Kozáková 12-zmluvy-kino.doc
Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva 01.04.2011 00.00.0000 Zmluva s Marcela Kozáková 16-kopie-zmluvy-kino.doc
Faktúra č.2011056 Faktúra 01.03.2011 31.03.2011 za prenájom podľa zmluvy 14-fv2011056.rtf
Faktúra č.2011057 Faktúra 01.03.2011 31.03.2011 za prenájom podľa zmluvy 15-fv2011057.rtf
Faktúra č.2011031 Faktúra 14.02.2011 28.02.2011 fa za prenájom 7-fv2011031.htm
Faktura č.2011032 Faktúra 14.02.2011 28.02.2011 fa za prenájom 8-fv2011032.htm
Podnájomná zmluva č.2011001 Zmluva 04.02.2011 00.00.0000 5-podnajomna-zmluva-c.doc
Zmluva o poskytovaní služieb č.2011002 Zmluva 04.02.2011 00.00.0000 6-zmluva-c.doc
Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution