MsZ 20.1.2017

pridané: 20.01.2017

Loading the player...

Príspevky

0:00 http://www.martin.sk/materialy-mestskeho-zastupitelstva-konaneho-dna-20-1-2017/ds-1871/archiv=0&p1=20206

0:00 BOD 1:Otvorenie

0:18 BOD 2 Voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2:18 BOD 3 Schválenie programu

3:10 BOD 4 Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca a vyhlásenie MsZ o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát

5:56 BOD 5 Zloženie sľubu nového poslanca MsZ

10:37 BOD 6 Informácia o súčasnom stave a ďalšom postupe v súdnom spore LS MH.

26:02 BOD 7 Záver

Copyright © 2009 design: TV Turiec, develop: Creative Solution